Woon+Zorg+Hotel Aldea in Brugge

Projectbeschrijving

Op de huidige site Ter Poele, ten noorden van het historische centrum van Brugge, bevindt zich een parkdomein van 9 ha dat een restant is van het kasteeldomein ‘Ter Poele’. De kasteelsite met landschapstuin en belvedère torentje is nog aanwezig. Centraal op de site bevindt zich een hotel voor fietstoerisme. In het park bevindt zich ook een appartementsgebouw met 48 sociale appartementen en een administratief gebouw van 940 m² met de kantoren van de Brugse Huisvestingsmaatschappij.

Bij het bepalen van de 2 nieuwe bouwvolumes is lang gezocht naar een antwoord op het onafgewerkte geheel van gebouwvolumes die zich al in de centrale bouwzone in het park bevonden. Voor het levensloopbestendig wonen werd geopteerd voor een patio-typologie. Dit volume overbouwt de bestaande parking en treedt het meest op de voorgrond. Het zal een nieuw gezicht geven aan de site. Tussen het hotel en dit volume ontstaat een aantrekkelijk langwerpig pleintje dat zowel vanuit de toegangsweg toegang biedt tot het hotel en het appartementenvolume. Over dit pleintje zweeft de overdekte transparante verbindingsbrug tussen de tweede en derde verdieping van het nieuwe volume naar het hotel. Bewoners van de levensloopbestendige appartementen kunnen op die manier gemakkelijk naar de lobby van het hotel of het restaurant.

Verder op de site bevindt zich het woonzorgcentrum met 32 zorgkamers en 48 assistentiewoningen. De kamers zijn voorzien op een vaste module waarbij gemakkelijk van zorgkamers naar assistentiewoningen kan geschakeld worden.

Voor dit project wordt samengewerkt met Aldea als zorgpartner die ook deel uitmaakt van huidig team.

Opdrachtgever

Ter Poele vzw

Locatie

Brugge

Regio

Vlaanderen, België

Status

Renovatie hotel Velotel werd opgeleverd in 2017
Assistentiewoningen werden opgeleverd in 2017
Woonzorgcentrum in bouwaanvraag

Vloeroppervlakte

48 assistentiewoningen: 53 m² - 62 m² (excl. terras)

Team

B2Ai

Type

Bouwen van 48 assistentiewoningen (Residentie Ventoux)
Renovatie van hotel Velotel
Bouwen van een nieuw woonzorgcentrum

Fotograaf

Aldea (interieur)

Bart Heijnens (exterieur)