A la Croisée des Chemins in Neder-over-Heembeek

Projectbeschrijving

Op 1 september 2018 mochten leerlingen en personeel starten in hun nieuwe school ‘A la Croisée des Chemins’ in Neder-Over-Heembeek’. De school werd ontworpen op maat van de nieuwe pedagogie die ze hanteert.

De school en sporthal van Neder-over-Heembeek zijn een voorbeeld waarbij met de drie pijlers van duurzaamheid zeer bewust werd omgegaan. Men streefde naar een minimaal gebruik van materialen (ecologie), sociale innovatie (een nieuwe manier van klassenorganisatie), een compact gebruik van de ruimte (economisch bouwen) en een architecturale kwaliteit.

Sociaal 
Het project speelt in op de wens van de stad Brussel om een schoolgebouw te ontwerpen die vertrekt van een ‘actieve pedagogie’. Er wordt afgestapt van het rechthoekige klasmodel waar de leerkracht centraal staat. De klaslokalen zijn L- vormig en worden rond een gemeenschappelijke ruimte gepuzzeld. De focus ligt niet op de reproductie van kennis, maar op een proactieve groepswerking: kinderen leren meer van elkaar dan van de leerkrachten.

Wat met deze school gecreëerd werd, is een stimulerende ruimte, die zowel binnen als buiten de zintuigen doet prikkelen. Het wordt een omgeving die kinderen zal helpen om hun capaciteiten te ontwikkelen en hun verbeelding te laten spreken. A la Croisée des Chemins wordt een stukje natuur pal in het stedelijk weefsel, met een kleuterschool voor 312 leerlingen, een basisschool voor 576 leerlingen, een sporthal en een buitenaanleg die uitnodigt tot ontdekken en verkennen.

De verschillende ruimtes zijn aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen. De organisatie, de circulatie, de verschillende typologieën van de klassen, de materialen zijn allemaal specifiek voor een bepaalde ruimte, omgeving of sfeer.

Ecologisch & kringloopeconomie
De school kiest voor technische installaties die rationeel omgaan met water- en energieverbruik en die uiteenlopende consumptietypes opvolgen. Het ontwerp houdt rekening met principes van duurzaam bouwen, om de impact van het gebouw op het milieu en de gezondheid van de gebruikers te minimaliseren. Het respecteert dan ook de eisen aangaande akoestisch, visueel, lucht- en luchtvochtigheidscomfort, en legt de nadruk op afvalbeheer en op de valorisatie van de natuurlijke omgeving.

Economie 
Het ecologische en economische aspect zijn nauw met elkaar verweven. Het project mikt op de minimalisering van het bouwafval door op voorhand maatregelen te nemen die het afval en de hinder (lawaai, stof, modder) beperken tijdens de werkzaamheden. De school zal ook beroep doen op de leraars die in de buurt wonen van het schoolgebouw. Het ontwerp houdt rekening met de flexibiliteit en de evolutiemogelijkheden van het gebouw.

A la Croisée des Chemins was in 2016 laureaat voor Be.Exemplary, voorbeeldgebouwen van de stad Brussel.

Opdrachtgever

Stadsbestuur Brussel - Afdeling Stedenbouw

Locatie

Neder-Over-Heembeek

Regio

Brussel

Status

Opgeleverd in september 2018

Vloeroppervlakte

8.249,16 m²

Team

Denys nv en B2Ai i.s.m. THV Thiers-Dujardin (landschapsarchitect) en ATS (akoestische studie)

Type

School en sporthal

EPB

EPB Brussel 2015

Fotograaf

Danica Kus