A.L.E.R.T.

B2Ai WERKT A.L.E.R.T.

Wij kunnen onze waarden nieuwsgierig, mensgericht en vakkundig waar maken door op vijf waardenproposities in te zetten.

Analyse
B2Ai analyseert opgeleverde projecten en bouwt aan een kennisbibliotheek voor een toekomstgerichte werking met voortschrijdend inzicht. We delen kennis met partners uit andere onderzoeksgebieden en wisselen inzichten uit rond de sociologie en de psychologie van de bebouwde ruimte.

Link
B2Ai heeft een stevige verankering in diverse netwerken die onze samenleving structureren en vorm en inhoud geven. De partners spelen een actieve rol in raden van bestuur van verenigingen, bedrijven of overheidsvehikels, lezingen en strategische allianties. Complementariteit is de basis voor samenwerking.

Econolize
“Turning environmental challenges into opportunities.” (Econology.com)
Economie staat ten dienste van ecologie. We promoten duurzame investeringen en bieden rekentools aan voor motivering van investeringsbeslissingen, TLC, TCO, Paybacktime, Circular economy, LCA en BIM.

Rethink
“Rethinkers translate solutions … for change and develop an action or series of actions to change the situation.” (therethinkers.org)
B2Ai vertaalt bestaande architectuur, gebouwen en sites om zich aan te passen aan de technische, economische en sociale evolutie. Zowel financieel als sectorgericht bieden we nieuwe concepten aan. We bouwen innovatief door typologieën te herbekijken. Samen met opdrachtgevers en onderzoekers uit de private en publieke sector ontwerpen we mee aan pilootprojecten.

Track
Wij gebruiken al onze technieken en systemen om een optimaal traject te definiëren, te visualiseren en te volgen. Wij hebben ‘in house’ specialisten voor projectdefinitie, Building Information Modeling (BIM), rendementsopvolging, juridische begeleiding, begeleiding van vergunningstrajecten, aanbestedingsprocedures, contractmanagement en kwaliteitscontrole.