Omgevingsvergunning

Middagsessie Decreet Omgevingsvergunning

B2Ai organiseert op regelmatige basis  lezingen over de toekomst van architectuur, ontwerp, duurzaamheid, stedenbouw en ruimtelijke planning. Op 9 februari hielden we de middagsessie ‘Decreet Omgevingsvergunning’, dat op 23 februari 2017 in voege had moeten treden. (Het decreet wordt uiteindelijk op 1 januari 2018 van kracht).

De omgevingsvergunning houdt enkele belangrijke veranderingen in voor bouwheren. De bestraffingsmogelijkheden van stedenbouwkundige overtredingen worden uitgebreid en hebben ook impact op de manier waarop wijzigingen aan een project in uitvoering moet aangepast worden. De verschillende presentaties gingen in op  de verschillende wijzigingen en op de handhaving die aan de vergunning gekoppeld is.
 

- Toelichting van het decreet Omgevingsvergunning (Rita Agneessens, Partner-CEO bij B2Ai)

- Juridische toelichting van de handhaving (Jo Blockeel, Advocaat-Vennoot bij LAWSTONE)

- Milieu-aspecten van het Decreet Omgevingsvergunning (Pieter Vansteenkiste, Zaakvoerder bij T&D Milieuadvies)