Archeologienota

Hoe omgaan met de archeologienota?

Sinds 1 juni moet bij een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning in Vlaanderen (in bepaalde gevallen) een archeologienota worden toegevoegd. Op donderdag 15 september vond onze infosessie rond het thema plaats. We belichtten de nota vanuit decretaal, juridisch en archeologisch perspectief. De presentaties van Raf Ribbens (Agentschap Onroerend Erfgoed), Geert Vemeiren (Stadsarcheologie Stad Gent) en Pieter-Jan Defoort (LDR advocaten) geven een samenvatting van de stand van zaken. U kan ze hier bekijken: 

- Presentatie Raf Ribbens (Agentschap Onroerend Erfgoed)

- Presentatie Geert Vermeiren (Stadsarcheologie Stad Gent)

- Presentatie Pieter-Jan Defoor (LDR advocaten)